Sportklassificeringar

Klassificering inom friidrott

För att kunna träna parafriidrott behöver du inte tänka på klassificering, men om du vill börja tävla och framförallt satsa på din friidrott är det en viktig förutsättning. Utan klassificering är det omöjligt att tävla på lika villkor och det skulle antagligen inte vara speciellt stimulerande att tävla för dig som utövare. Målet med klassificering är att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten vid tävlingar.

Inom Svensk Friidrott finns det inga krav att ha genomfört en klassificering innan du tävlar, med undantag för nationella mästerskap där klassificering är ett krav. Även vid internationella tävlingar och mästerskap är det ett krav på klassificering. Men vad innebär egentligen klassificering?

Så funkar klassificering: Video från Sveriges Paralympiska Kommitté.

Vad innebär klassificering?

Med klassificering menas att den aktiva får sin funktionsnedsättning bedömd utifrån friidrottens och grenens karaktär, vilket är anledningen till att klassningen i stor utsträckning baseras på funktion snarare än diagnos. Detta är en förutsättning för att aktiva ska kunna tävla på samma villkor utifrån sina förutsättningar. Det är inget konstigt att dela in utövare i olika klasser, vi gör det hela tiden inom friidrotten utifrån kön och ålder för att skapa så rättvisa tävlingar som möjligt.

Utmaningen med klassificeringen inom parafriidrotten är att hitta en balans mellan rättvisa tävlingar och utmanande startfält. Skapas det ett system med för få klasser blir det orättvisa tävlingar som missgynnar aktiva med svårare funktionsnedsättningar samtidigt som för många klasser medför för liten konkurrens med risken att det inte är stimulerande att tävla.

För att i Sverige skapa konkurrenskraftiga klasser har ett nationellt klassningssystem tagits fram som följer de internationella klasserna. Det innebär att vissa klasser har slagits ihop för att skapa konkurrenskraftiga startfält. Svensk Friidrott har i det nationella klassningssystemet skapat klasser för icke-klassificerade utövare (Na-klass), vilket ska stimulera fler till att tävla och underlätta för föreningar att arrangera tävlingar.

Ladda ner Svensk Friidrotts klassningssystem

Internationell klassificering

Internationellt finns det betydligt fler klasser, vilket gör att friidrottare kan tävla på lika villkor men också att det ibland kan kännas svårt att följa och förstå. För den som gillar friidrott innebär det fler tävlingar och ännu fler spännande dueller. Vad sägs om att vid senaste paralympiska spelen kunde du som publik se över 30 stycken 100m finaler?

Läs mer om internationell klassificering här: World Para Athletics Classification

Lär dig mer om internationella klasser här: Paralympics Classification

Regelverk för klassificering

Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) har tagit fram regelverket för klassificering, The Classification Code, som beskriver vilka typer av nedsättningar som är godkända enligt följande:

 • Rörelsenedsättningar (R)
 • Kortväxthet
 • Hypertoni – Muskelspänningar
 • Nedsatt muskelstyrka
 • Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
 • Amputation/Dysmeli – Missbildningar
 • Ataxi – Skakningar
 • Athetos – Motoriska svårigheter
 • Benlängdsskillnad
 • Synnedsättning (S)
 • Graden av synnedsättning som enligt International Blind Sports Association

Luokitus

Näringsgrensindelningen 2008 – Luokka: 85510 Sport- och motionsutbildning

Sport- och motionsutbildning: Gruppen omfattar de företag, sammanslutningar och motsvarande, som arrangerar förberedande läger, kurser o.d., där man ger individer eller grupper handledning i sport och liknande fritidsintressen. Handledningen kan äga rum på olika sätt och i olika miljöer, t.ex. utbildningsenhetens, kundens eller läroanstalters idrottslokaler.

Innehåller:

 • Undervisning i idrott (ishockey, basketboll, tennis, fotboll osv.)
 • Idrottsläger
 • Gymnastikundervisning
 • Ridundervisning, ridskolor
 • Simundervisning
 • Idrottsträning
 • Undervisning i kampsporter
 • Undervisning i kortspel (t.ex. bridge)
 • Yogaundervisning

Innehåller inte:

 • Utbildning inom kulturella intressen, t.ex. dansundervisning (85520)
 • Undervisning i danskonst (Teaterhögskolan) (85420)
 • Idrottsföreningars träning och handledning (93120)

Klassificering inom Svensk Friidrott

Klassificering är en avgörande aspekt inom parafriidrott, särskilt för de utövare som vill delta i tävlingar på ett rättvist och jämförbart sätt. Det är ett system som säkerställer att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultatet av tävlingar. För att förstå varför klassificering är nödvändig och hur den fungerar inom Svensk Friidrott är det viktigt att utforska de olika stegen och reglerna som styr denna process.

Vad innebär klassificering?

Klassificering inom friidrotten innebär att en aktiv idrottare får sin funktionsnedsättning bedömd utifrån friidrottens och grenens specifika krav. Detta tillvägagångssätt baseras mycket på funktion snarare än diagnos. Genom att placera idrottare i olika klasser kan man garantera att tävlingen blir rättvis och utmanande för alla deltagare. Detta tillvägagångssätt är inte unikt för parafriidrotten; liknande klassificeringar görs även baserat på kön och ålder.

En av de största utmaningarna med klassificering inom parafriidrotten är att skapa en balans mellan rättvisa tävlingar och konkurrenskraftiga startfält. Ett system med för få klasser kan leda till orättvisa tävlingar där utövare med allvarligare funktionsnedsättningar missgynnas. Å andra sidan kan ett system med för många klasser minska konkurrensen, vilket kan minska motivationen att delta i tävlingar. Svensk Friidrott har därför utvecklat ett nationellt klassificeringssystem som i stort sett följer de internationella klasserna.

Det nationella klassificeringssystemet i Sverige innehåller även klasser för utövare utan tidigare klassificering (Na-klass). Detta är utformat för att uppmuntra fler att tävla och för att underlätta för föreningar att arrangera tävlingar. Målet är att skapa så rättvisa och jämförbara tävlingar som möjligt, där alla deltagare har en chans att prestera på lika villkor.

Internationell klassificering

På internationell nivå finns betydligt fler klasser jämfört med det nationella systemet, vilket innebär att idrottare kan tävla på ännu mer lika villkor. Detta kan dock göra det svårare att förstå för utomstående och för publikens upplevelse. Vid de senaste paralympiska spelen arrangerades över 30 olika finaler på 100 meter, vilket visar hur omfattande systemet kan vara.

Den Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) har utvecklat ett regelverk för klassificering, känt som "The Classification Code". Detta regelverk specificerar vilka typer av funktionsnedsättningar som är godkända för tävling, vilket innefattar:

 • Rörelsenedsättningar (R)
 • Synnedsättningar (S)

För rörelsenedsättningar finns ytterligare underkategorier såsom kortväxthet, nedsatt muskelstyrka, nedsatt rörelseomfång, amputationer, samt motoriska svårigheter och benlängdsskillnader. När det gäller synnedsättningar specificeras graden av synnedsättning enligt International Blind Sports Association.

Regelverk för klassificering

För att säkerställa rättvisa tävlingar har IPC en strikt kod för klassificering. De typer av rörelsenedsättningar som klassificeras inifrån ett friidrottssammanhang inkluderar kortväxthet, hypertoni eller muskelspänningar, nedsatt muskelstyrka och rörelseomfång, amputation eller dysmeli, ataxi (skakningar), athetos (motoriska svårigheter), samt benlängdsskillnad. Synnedsättningar klassificeras också, med hänsyn till graden av synnedsättning, enligt riktlinjer från International Blind Sports Association.

I praktiken innebär detta att varje idrottare genomgår en omfattande bedömning för att bli korrekt klassificerad. Denna bedömning inkluderar en medicinsk utvärdering och observationer av hur idrottaren klarar av de olika grenarna i friidrott. Detta tillvägagångssätt säkerställer att klassificeringen inte bara är rättvis, utan även korrekt speglar idrottarens förmåga och förutsättningar.

Att hålla sig uppdaterad

För idrottsföreningar och enskilda utövare är det viktigt att hålla sig uppdaterade kring de senaste förändringarna inom klassificeringssystemet. Föreningar som vill arrangera tävlingar bör ha en god förståelse för hur klassificeringen fungerar och vilka krav som ställs för att kunna arrangera tävlingar som följer regelverket.

Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa idrottare, tränare och föreningar att navigera i klassificeringssystemet. Sveriges Paralympiska Kommitté och Svensk Friidrott erbjuder utbildningar och vägledning för att säkerställa att alla inblandade har den kunskap som krävs. Genom att ta del av dessa resurser kan idrottare och föreningar garantera att de är förberedda och att tävlingarna hålls på ett rättvist och rättvist sätt.

Tips för tränare och föreningar

För tränare och föreningar som arbetar med parafriidrott är det viktigt att förstå hur klassificeringen påverkar träningen och tävlandet. En stor del av träningen bör fokusera på idrottarens individuella förmågor och förutsättningar, och tränaren bör vara medveten om vilka klasser idrottaren kommer att tävla i.

Det är också viktigt att anordna regelbundna bedömningar och uppföljningar för att säkerställa att idrottaren klassificeras korrekt. Detta kan innebära att ta hjälp av experter inom områden som fysioterapi, medicin och idrottsvetenskap. Genom att ha en holistisk syn på idrottarens förmågor och behov kan tränare hjälpa sina aktiva att nå sin fulla potential.

FAQ om klassificering inom parafriidrott

 • Vad är syftet med klassificering inom parafriidrott?

  Syftet med klassificering är att säkerställa att tävlingar är rättvisa genom att minimera den påverkan som funktionsnedsättningar kan ha på resultaten. Det gör det möjligt för idrottare att tävla på lika villkor.

 • Måste alla idrottare genomgå klassificering för att tävla?

  För nationella tävlingar inom Svensk Friidrott behövs ingen klassificering, förutom i nationella mästerskap och internationella tävlingar där klassificering är ett krav.

 • Hur genomförs en klassificering?

  Klassificering genomförs genom en bedömning av den aktives funktionsnedsättning utifrån friidrottens krav. Detta kan inkludera medicinska utvärderingar och observationer av idrottarens förmågor i praktiken.

 • Var kan jag hitta mer information om klassificering?

  Du kan hitta utförlig information om klassificering på Svenska Friidrottsförbundets webbplats och på Sveriges Paralympiska Kommittés hemsida, samt internationella resurser som World Para Athletics Classification och Paralympics Classification.